Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Документи

Spread the love

План родне равноправности

Годишњи план рада за 2022-23 год.

Izvestaj o realizacij Godisnjeg plana 21-22

Извештај о материјално-техничкој припремљености Књажевачке гимназије 2022-23

СТАТУТ КЊАЖЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Школски програм 2022-2026 Књажевачка гимназија

RAZVOJNI PLAN 2019- 2023

Закони:

Zakon o srednjem obrazovanju

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Пословници:

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора

Правилници:

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених

Правилник о материјалној и васпитно дисциплинској одговорности ученика Књажевачке гимназије

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи свих активности које организује Књаж.гимн

Правилник о начину евидентирања електронских докумената-књаж.гимназија

Правилник о похвалама и наградама ученика

Правилник о правилима понашања у Књажевачкој гимназији

Pravilnik o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika, strucnih saradnika i pomocnih nastavnika u gim.


Извештај комисије о екстерном вредновању погледајте овде

Документ о вредновању стручног усавршавања у Књажевачкој гимназији. Преузми

Школски наставни програм 2014-2018 преузмите овде 

Извештај о самовредновању за школску 2018/19. преузмите овде. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top