Књажевачка гимназија

основана 1871. године

ЕКОГИМ

Spread the love

ЕКОГИМ  је основан 2004. године, на иницијативу Књажевачке гимназије, преко пројекта који је одобрило Министарство просвете. Тадашњи професор биологије била је Јагода Накић. Секцију преузима проф. Тамара Станковић, а затим и проф. Ана Савев, која је данас на њеном челу. Чланови секције су ученици свих разреда који су заинтересовани да проширују и унапреде  своја знања из екологије и биологије, да се друже и стичу нова искуства и познанства . Кроз секцију се подстиче и развија љубав према природи,  учи се како  се чува природа и живи у складу са њом. Секција делује успешно на нивоу школе, али и на нивоу општине кроз сарадњу са различитим релевантним институцијама.

Програм секције је дефинисан планом секције и еколошким календаром, али поред обележавања важних датума из области екологије и заштите животне средине, активности које су обухваћене секцијом су и здравствена заштита,уређење школског простора, слободни избор тема и сва актуелна дешавања.

Ученици кроз секцију стичу нова знања и преносе осталима, развијају сопствену одговорност о заштити своје животне средине, планирају и покрећу акције на територији своје општине, сарађују са другим еко друштвима у граду и шире, израђују презентације о актуелним темама ради вршњачке едукације у другим школама, одржавају трибине и радионице, учествују у округлим столовима, посећују сајмове науке  и учествују на њима и на свој својствен начин подижу свест о значају очувања и заштите своје животне средине.

Уз биологију, део ове секције су и хемија и географија. Удруженим снагама, уз помоћ професорки хемије Далиборке Минић и Радмиле Милосављевић и професора географије Југослава Динића, допуњујући се значајем, специфичностима и занимљивостима тих наука, ЕКОГИМ осмишљава, ствара и реализује све претходно наведено.

Екогим је једна од најактивнијих и најуспешнијих секција у школи, како по залагањима и раду чланова, тако и по резултатима, а умногоме захваљујући ангажовању професорки које су на њеном челу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top