Књажевачка гимназија

Велика матура

Spread the love


Садашња генерација другог разреда прва ће полагати велику матуру која се уводи уместо полагања пријемних испита на факултетима. Велика матура ће, према предлогу на којем се још ради, бити посебна за сваки тип школе, односно постојаће  општа, стручна и уметничка матура, у зависности од тога из које образовне установе средњошколци излазе.

Ученици гимназија полажу општу матуру, која се састоји од:

  1. обавезних предмета:
    српски
    математика
    изборни општеобразовни предмет

  2. додатни предмети који су потребни за упис на одређени факултет или високу школу, уколико то факултет захтева

Велика матура, као испит знања и зрелости, полагала би се на крају четврте године, а ученици имају права да конкуришу на неколико факултета и на сваком се рангирају на основу успеха постигнутог током школовања и на самој матури. Факултети би тада, на основу својих раније утврђених критеријума, а по успеху постигнутом током школовања и на самој матури, ученике рангирали независно од других факултета, а ако би ученик био прихваћен на више факултета, могао би да одабере на који ће ићи.

Ученици гимназија су у предности јер могу, без икаквих диференцијалних испита, да конкуришу свуда, док се ученици средњих стручних и уметничких школа могу опредељивати само за високообразовне установе из своје области. 

Општеобразовни предмети се полажу по гимназијском програму. 

Додатне информације о полагању велике матуре на  https://matura.edu.rs/.

Иди на врх