Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Потенцијали школе

Spread the love

ПОТЕНЦИЈАЛИ ШКОЛЕ

– Традиционално добра школа;

– Стручни наставни кадар;

– Спремност наставног кадра за перманентно усавршавање;

– Сталне активности на осавремењавању наставних средстава и учила;

– Спремност ученика и наставника да учествују у разним видовима ваннаставних активности;

– Учествовање и постизање добрих резултата на такмичењима и смотрама;

– Издавачка делатност;

– Културне и спортске активности;

– Сарадња са научним институцијама, факултетима, невладиним организацијама (ПМФ Ниш, Електронски факултет у Нишу, ИС Петница, Астрономско друштво “Руђер Бошковић”, Народна опсерваторија Београд, Мегатренд Универзитет, Астрономско удружење “Андромеда” Књажевац, Информатичко друштво infoWARE, Мајкрософт Србија, Рачунарски факултет у Београду, Факултет информационих технологија у Београду, ИТХС Комтрејд школа, ИТ Академија, Регионални центар за таленте Бор, Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар, Институт за јавно здравље “Милан Батут” Београд, Тимочки клуб, ЦКР Књажевац;

– Међународна сарадња са образовно-васпитним институцијама из других земаља;

– Сарадња са образовним, културним, здравственим и верским институцијама у општини;

– Добра сарадња са локалном заједницом;

– Стална сарадња са некадашњим ученицима школе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top