Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Ресурси школе

Spread the love

РЕСУРСИ ШКОЛЕ

ЉУДИ

У школи су тренутно запошљена 42 радника. Од тога  33 професорa, директор школе, правник, административни радник и 6 помоћних радника.

ПРОСТОР

Наставно-образовни процес одвија се у самосталној згради (од 2802 м2) која располаже са 14 специјализованих учионица, фиксултурном салом, библиотеком са читаоницом и медијатеком, хемијско-биолошком лабораторијом, лабораторијом за физику и осталим адекватним школским простором (просторија за директора, наставнике, психолога, администрацију, помоћно особље). Од 2015. године у школи постоји Гим театар, савремено опремљена просторија намењена извођењу уметничких програма, ваннаставних активности, промоцијама и тематским предавањима.

ОПРЕМА

Свака учионица поседује рачунар, телевизор или видео пројектор, савремене беле табле и сву потребну апаратуру за извођење савремене наставе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top