Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Јавна набавка 1/2020

Spread the love

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020

Позив за подношење понуда  бр.01-64/1-4 од 18.02.2020.

Конкурсна документација ЈНМВ набавка услуга-организовање екскурзије ученика бр.01-64/1-5 од 18.02.2020.h

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

Јавна набавка 1/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top