Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Kаријерно вођење школе

Spread the love

Новина у нашој школи, али изузетно и значајна и успешна, јесте активност Тима за каријерно вођење. Задатак Тима је да помогне ученицима око личног професионалног развоја, да их усмери на избор будуће професије, да подстакне развој одређених интересовања и сопственог потенцијала.

Тим разјашњава ученицима појмове каријера и професија, саветује их, разоткрива им различите позиве и занимања, усмерава их у идентификовању сопствених вештина, способности, особина личности и знања, помажући им на тај начин да се определе за будућу професију.

Кроз радионице, Тим за каријерно вођење представља ученицима начин пријаве за посао, писања професионалне биографије, интервјуисања за посао, откривају им се вештине вођења разговора и права и одговорности код тражења посла.

Тим се бави следећим темама:

 1. Професионално опредељење ученика трећег и четвртог разреда приликом избора свог будућег занимања
 2. Праћење ученика од стране разредних старешина и предметних наставника у њиховом напредовању и индивидуалним склоностима, као и почецима њиховог професионалног развоја
 3. Организовање радионица кроз предмет грађанско васпитање о њиховом професионалном развоју, начином избора њиховог будућег занимања, као и писање професионалне биографиије, разговора за посао и писања мотивационог писма
 4. Упознавање са начином рада и програмом факултета и виших школа ради лакшег избора приликом уписа на исте
 5. Евиденција надарених ученика учесника у Регионалном центру за таленте  у Бору и Истраживачкој станици Петница у Ваљеву
 6. Сарадња са Тимом за професионалну оријентацију ученика“Тимочки клуб“ из Кња- жевца
 7. Израда психолошке процене ученика у завршним разредима око њиховог професионалног опредељења за будућа занимања кроз психолошке тестове
 8. Обавештавање и упућивање ученика где и како могу да се информишу око избора факултета или занимања, упућивање на психолога школе, разговори и помоћ у даљем професионалном развоју
 9. Сарадња са Националном службом за запошљавање, статистика пословне понуде, понуда занимања која су нова на тржишту
 10. Наставак радионица „Реални сусрети“ (долазак госта, представника одређеног позива и занимања)
 11. Посета радним местима која су интересантна  ученицима као њихов избор будућег занимања

Реализација:

       1.Са ученицима трећег и четвртог разреда урађена је анкета на тему избора факултета који би желели да упишу, као и занимања којим би хтели да се баве у будућности. На основу резултата анкете организоване су радионице“ Реални сусрети“ у сарадњи са Тимочким клубом из Књажевца, те смо у у оквиру тога имали следеће госте:

 • 12.12.2019.

Занимање“Менаџер“, гост Данијела Станковић

 • 24.12.2019.

Занимање“Адвокат“, гост Зоран Деронић

 • 14.1.2020.

Занимање“Новинар“,гост Милош Јеремић

 •  У сарадњи са професорком фарнцуског језика, Жаклином Јовановић,  организована је радионица 22.11.2019.

–Пословни француски, значај учење страног језика у даљем професионалном развоју, реализатор професор француског језика Данијел Живковић

2.Разредне старешине на часовима ЧОС-а као и предметни наставници са ученицима редовно разговарају и прате њихово напредовање и индивидуалне склоности  као и њихов професионални развој и планирање каријере

3.У оквиру предмета Граћанско васпитање , професори који предају у четвртом разреду на својим часовима раде радионице на тему израде CV-а и мотивационог писма . Планира се да се и даље реализује настава на ову тему

4.До сада је организована посета Филозофском факултету и Електротехничком факултету у Нишу, уз помоћ професора Миљана Јеремића, где су деца имала прилику да се упознају са овим институцијама у оквиру професионалне оријентације

5.Прати се учешће надарених ученика у Регионалном центру за таленте  и Истарживачком центру Петница

                                                                                                руководилац Тима

                                                                              Професор Жаклина Јовановић

Kаријерно вођење школе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top