Књажевачка гимназија

Упис 2020/21.

Spread the love

У школској 2020/21. Књажевачка гимназија уписује три одељења првог разреда и то природно-математичког, општег и друштвено-језичког смера. Максималан број ученика по одељењу је 30. Прaво на конкурисање за гимназију имају сви ученици који из основне школе, на основу успеха и резултата завршног испита, имају више од 50 поена.

Минималан број бодова за упис у Књажевачку гимназију је променљив и зависи од општег успеха на нивоу генерације, тако да се ту не може стриктно одредити граница. Сугестија: пожељно је да ученици који се опредељују за Књажевачку гимназију на листи жеља наведу сва три смера, оним редоследом којим би их похађали, како би осигурали упис у нашу школу. Смерове бирајте на основу својих афинитета, склоности ка одређеним наукама и заинтересованости за њих. У избору вам може помоћи програм и број часова сваког предмета дат по разредима (рубрика настава). Важно: избор смера вас не ограничава у одабиру факултета.

Након полагања завршног испита и попуњавања листа жеља, распоређеност ученика у средње школе биће објављена на сајту Министарства просвете.

Датум уписа у средњу школу биће накнадно објављен.

Информације о предметима можете видети на сајту школе.

Иди на врх