Књажевачка гимназија

Каријерно вођење

Kаријерно вођење школе

Новина у нашој школи, али изузетно и значајна и успешна, јесте активност Тима за каријерно вођење. Задатак Тима је да помогне ученицима око личног професионалног развоја, да их усмери на избор будуће професије, да подстакне развој одређених интересовања и сопственог потенцијала. Тим разјашњава ученицима појмове каријера и професија, саветује их, разоткрива им различите позиве и […]

Иди на врх